Apraksts

Pieteikšanās https://www.venta.lv/muzizglitiba/pieteiksanas

Plānotais mācību īstenošanas laiks – no 2022. gada 25. oktobra. Mācības klātienē, ievērojot valstī noteikto kārtību.