Kursi

Pašlaik nav informācijas par nākamajiem kursiem, bet zemāk varat apskatīt iepriekš organizētos kursus un pieteikties jaunumu saņemšanai, ja vēlaties laikus uzzināt par nākamajiem kursiem.

Iepriekš organizētie kursi

Inženierzinātnes

01.10

Tehniskie mērījumi, pielaides un sēžas

Izglītojamie, pabeidzot kursus, pratīs veikt tehniskos mērījumus, kā arī novērtēt divu detaļu savietošanas principus mašīnbūvē. Tiks iegūtas pietiekošas zināšanas mašīnbūves detaļu kvalitātes standartu izpildes novērtēšanai un atbilstības noteikšanai. Mācības tiek organizētas Ventspils Tehnikumā, Saules ielā 15, Ventspilī.

Organizācija

PIKC Ventspils Tehnikums
Inženierzinātnes

14.02 - 28.02

Metālapstrāde (Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG))

Metināšanas tehnoloģija metināšanā ar TIG iekārtām. Metināšanas iekārtas. Rasējumu lasīšana. Materiālmācība. Elektrotehnika un elektrodrošība. Profesionālā ētika. Profesionālā svešvaloda. Sabiedrības un cilvēku drošība. Kvalifikācijas prakse 240 stundas.

Organizācija

PIKC Ventspils Tehnikums