Apraksts

Izglītojamie, pabeidzot kursus, pratīs veikt tehniskos mērījumus, kā arī novērtēt divu detaļu savietošanas principus mašīnbūvē.

Tiks iegūtas pietiekošas zināšanas mašīnbūves detaļu kvalitātes standartu izpildes novērtēšanai un atbilstības noteikšanai.

Mācības tiek organizētas Ventspils Tehnikumā, Saules ielā 15, Ventspilī.