Apraksts

Metināšanas tehnoloģija metināšanā ar TIG iekārtām. Metināšanas iekārtas. Rasējumu lasīšana. Materiālmācība. Elektrotehnika un elektrodrošība. Profesionālā ētika. Profesionālā svešvaloda. Sabiedrības un cilvēku drošība. Kvalifikācijas prakse 240 stundas.