Apraksts

Ventspils vispārizglītojošo skolu pedagogu profesionālās pilnveides programma.

Genial.ly ir digitāls rīks interaktīva mācību satura veidošanai un caurviju prasmju īstenošanai skolēniem mācību procesā.

Tas ir izmantojams hipersaites (aktīvo linku) ievietošanai testu jautājumos, prezentācijās, interaktīvas maršruta kartes veidošanai, lai pievienotu apskates objektiem fotoattēlus, aprakstus, kā arī izlaušanās istabas veidošanai.

Nodarbību laiki: 30.novembris, 7., 14.decembris no pl. 15.00 līdz pl. 16.30

Mācību vieta: Ventspils Digitālais centrs, Akmeņu ielā 3, Ventspilī

Pieteikšanās: pie skolas administrācijas