Apraksts

Ventspils vispārizglītojošo skolu pedagogu profesionālās pilnveides programma.

Spēļošana ir jauna mācību metode, lai veidotu mācību procesu radošāku un veicinātu skolēnu motivāciju mācīties. Spēļošanas pamatā ir izmantoti videospēļu veidošanas pamatprincipi un tā ir izmantojama dažādās mācību jomās.

Nodarbību laiki: 1., 5., 8., 12.decembris no pl. 16.30 līdz pl. 18.00

Mācību vieta: Ventspils Digitālais centrs, Akmeņu ielā 3, Ventspilī

Pieteikšanās:  pie skolas administrācijas

Pievienotie faili: