Apraksts

Ventspils Digitālais centrs aicina tiešsaistē apgūt bezmaksas rīkus digitālā satura veidošanai.

Mācību programma:

 • Darba uzdevums un metodoloģija.
 • Iepazīšanās ar bezmaksas digitālo rīku pielietojumu dažādu vizuālu materiālu  un mācību uzdevumu izveidei:
  • piemēri dažādiem informatīviem, vizuāliem, izzinošiem  materiāliem.
 • Darbs ar tiešsaistes dizaina rīku PosterMyWall:
  • gatavo veidņu izmantošana dizaina izveidē, pamata darba rīku pielietojuma iespējas.
 • Darbs ar digitālās zīmēšanas lietotni Sketchpad:
  • mācību materiālu izveide aktivitātēm dabas izzināšanai un pētniecībai brīvā dabā, lasītprasmes un rēķinātpratības uzdevumiem.
 • Darbs ar programmu Video Editor video materiāla veidošanai.
 • Programmas PowerPoint izmantošana mācību darbam ar interaktīvo tāfeli.
 • Patstāvīgais darbs:
  • Digitāla materiāla izveide, izmantojot kādu no mācību kursā apgūtajiem digitālajiem rīkiem  (pēc izvēles);
  • Mācību materiāla apraksta sagatavošana pēc pasniedzējas dotā piemēra, iekļaujot:
   • mācību tēmu;
   • sasniedzamos rezultātus;
   • uzdevumu aprakstu;
   • vērtējumu tabulu.
 • Patstāvīgi izveidotā mācību materiāla prezentācija un tā pielietošanas metodiskais pamatojums.

Apmācības norisināsies: 20., 23., 27., un 30. janvārī plkst. 9.00 - 10.30. Apmācības notiks 10 akadēmiskās stundas. 

Reģistrācija kursam šeit: www.adre.se/bezmaksasriki.

Dalības maksa: 45 EUR