Apraksts

No 2023. gada 276jūnija Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrs piedāvā bērniem no 6 līdz 11 gadu vecumam apmeklēt šādas vasaras skoliņas:

Nedēļa

Vasaras skolas tēma

Pasniedzējs

Bērnu vecums

Cena (EUR, t.sk. PVN)

26.06.- 30.06.

Tēlotājmākslas skoliņa

Madara Lilienfelde

6 - 11 gadi

74,00

03.07.-07.07.

Angļu valodas skoliņa

VeA students (-e)

6 - 8 gadi

69,00

24.07.-28.07.

Tēlotājmākslas skoliņa

Madara Lilienfelde

6 - 11 gadi

74,00

31.07.-04.08.

Angļu valodas skoliņa

VeA students (-e)

9 - 11 gadi

69,00

07.08.-11.08.

Tēlotājmākslas skoliņa

Madara Lilienfelde

6 - 11 gadi

74,00

  • Tēlotājmākslas skoliņa – bērni veiks radošos jaunrades darbus tēlotājmākslā, iejutīsies mākslinieka lomā pētot krāsas, formas un tehnikas. Bērni iegūs gan jaunas zināšanas, gan aktivizētu praktiski radošo darbību, savukārt brīvajā laikā dosies ārā spēlēt spēles un izskriesies Ventspils Augstskolas dārzā.
  • Angļu valodas skoliņa – bērni tiks iesaistīti interesantā angļu valodas apguvē atbilstoši vecumposmam un zināšanu līmenim. Bērni veidos dažādus projektus, dosies dārgumu medībās, spēlēs galda un āra spēles, zīmēs, krāsos, izskriesies Ventspils Augstskolas dārzā un visu to darīs mācoties angļu valodu.

Skoliņas norises periods ir 5 darba dienas, no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst. 13:00 – 17:00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī. Grupas lielums - līdz 10 bērniem. 

Pieteikšanās elektroniski: https://ieej.lv/mic_vasara_2023