Apraksts

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti (80 stundas, t.sk. 40% kontaktstundas, 60% patstāvīgais darbs)
Mācību īstenošana: attālināti no 2023. gada 6.novembra līdz 2023. gada 19.decembrim BigBlueButton un Moodle platformās.
Prasības iepriekšējai izglītībai: vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis: nav nepieciešamas

Mācību īstenošanai nepieciešams: dators (vēlami divi monitori), interneta pieslēgums

Izglītības programmas saturs:  Programma tiks īstenota 100% attālināti. Python pēdējos gados ir kļuvusi par vienu no populārākajām programmēšanas valodām. Python ir daudzpusīga programmēšanas valoda ar plašu pielietojumu - sākot ar nelieliem skriptiem un beidzot ar lielām sistēmām. Python izmanto gan tīmekļa aplikācijās, gan mašīnmācīšanās, gan lielo datu apstrādē., un tā ir piemērota gan iesācējiem, gan programmētājiem, gan zinātniekiem.

Šī kursa mērķis ir veidot par algoritmisku pieeju problēmu risināšanā, veidot izpratni un zināšanas programmu izstrādē, izmantojot programmēšanas valodu Python, attīstīt programmēšanas tehniku, ievērojot programmēšanas labo praksi, dot izpratni par objektorientētās programmēšanas priekšrocībām un vienības testēšanu, lai sekmētu izglītojamo iesaistīšanos IT darba tirgū.

Cena: 320.00 EUR

Pieteikšanās mācībām: https://www.venta.lv/muzizglitiba/pieteiksanas

Plašāka informācija:

-     zvanot pa tālruni +371 63629650;

-    rakstot uz e-pastu [email protected]