Apraksts

Kursa ietvaros paredzēts apgūt Facebook, Instagram, Twitter platformas kā komunikācijas rīkus ar potenciālajiem vai esošajiem klientiem.
Programmas kopējais apjoms 16 akadēmiskās stundas, maksa par mācībām 80.00 EUR, tai skaitā PVN.
Mācības notiks pie docētājas Intas Ozolas darba dienu vakaros 2023. gada oktobrī / novembrī.
Vairāk informācijas, rakstot uz e-pastu [email protected].