Apraksts

Digitālais centrs piedāvā apgūt tālmācības kursus (e-kursus) gan pedagogiem, gan citiem interesentiem, kuri vēlas pilnveidot savas zināšanas. Tiek piedāvātas gan neformālās izglītības programmas, gan pedagogu profesionālās pilnveides programmas.

Digitālais centrs pedagogiem regulāri piedāvā aktuālus apmācību kursus par dažādām mācību tēmām, kas palīdz nodrošināt mācību procesu atbilstoši programmas “Skola2030” nostādnēm un ļauj apgūtās zināšanas izmantot mācību metožu dažādošanai. Ņemot vērā lielo pieprasījumu, Digitālais centrs ir izstrādājis arī tālmācības kursus, kas sniedz iespēju skolotājiem mācīties sev ērtā vietā, laikā un tempā. 

 

Ventspils Digitālā centra tālmācības kursi:

 • “Mājaslapas veidošanas pamati programmēšanas mācību satura īstenošanai 7. klasei”
  • Padagogu profesionālās pilnveides programma
  • Darba organizēšanas forma.
  • Ievads CSS, tās sintakse.
  • Ievads JavaScript programmēšanas valodā, sintakse.
  • Zīmēšana ar Java Script.
  • Darbs ar datiem JavaScript valodā.

 

 • “JavaScript, HTML un CSS pamati programmēšanas mācību satura īstenošanai 8. klasei”
  • Padagogu profesionālās pilnveides programma
  • Ievads HTML ievades laukos, to izmantošana.
  • Ievads datu masīvos, dažādas darbības ar datu masīviem (skaitīšana, aprēķini, nolasīšana, izvade mājaslapā).
  • Failu augšupielāde un apstrāde mājaslapā – teorija, praktiski uzdevumi.
  • Attēlu galerijas izveide mājaslapā 2 veidos.
  • Datu grafiska attēlošana (vienkāršas diagrammas veidošana),  vienkārši statistikas aprēķini (lielākā, mazākā vērtība, vidējā vērtība, to attēlošana diagrammā).

 

 • “Programmēšanas pamati mācību satura īstenošanai datorikā 9.klasei”
  • Padagogu profesionālās pilnveides programma
  • Kas ir programmēšanas projekts, projekta dokumenta veidošana, aplikācijas skices pievienošana projekta dokumentam.
  • Aplikācijas struktūras veidošana, izmantojot HTML elementus.
  • Ievads Bootstrap, veidoto elementu noformēšana pēc izveidotās skices.
  • JavaScript kods aplikācijas funkcionalitātei - punktu skaitīšana, izvade, piezīmju skaitīšana, punktu vēstures ierakstīšana teksta dokumentā u.c..
  • Statistikas aprēķini no punktiem - diagrammas veidošana, aprēķinu rezultātu izvade.

 

 • “Stundu saraksta plānošanas lietotne aScTimeTables”
  • Padagogu profesionālās pilnveides programma
  • Lietotnes bezmaksas izmēģinājuma versija.
  • Pamatdatu ievadīšana.
  • Stundu saraksta sastādīšana.
  • Darbības ar gatavu sarakstu.

 

 • "H5P un Moodle iespējas mācību procesā"
  • Padagogu profesionālās pilnveides programma
  • prasmes darboties ar H5P saturu (darbs ar jautājumu pievienošanu un konfigurēšanu - Drag and Drop, Crossword, Drag the Words, Find The Words, Questionnaire, Interactive Video);
  • patstāvīgi izveidot digitāli interaktīvu saturu un interaktīvus video;
  • prasmes pievienot mācību resursus un uzdevumus e-mācību platformā Moodle.

 

 • "Vizuālo materiālu veidošana tiešsaistē - Canva.com"
  • Neformālās izglītības programma
  • jauna vizuāla materiāla veidošanu;
  • gatavu maketu izmantošanu un pielāgošanu;
  • attēlu augšupielādi, apstrādi;
  • dažādu elementu (rāmju, līniju, ikonu) izmantošanu;
  • teksta ievietošanu, noformēšanu;
  • materiālu lejupielādi, kopīgošanu.

 

Pieteikties e-kursiem iespējams jebkurā laikā, aizpildot anketu: www.adre.se/ekursiPiesakoties e-kursiem, interesentiem ir iespēja mācīties patstāvīgi, mācības notiek Moodle platformā, kur ir pieejami apmācību video, apraksti, instrukcijas un tīmekļa vietnes, kuras pasniedzējs ir ievietojis, lai veiksmīgi apgūtu kursu. Apgūstot kursu un paveicot uzdevumus, tiek izsniegts Ventspils Digitālā centra sertifikāts. 

Ventspils Digitālais centrs turpinās piedāvāt dažādus klātienes un tiešsaistes kursus ikvienam, kurš vēlas pilnveidot savas digitālās prasmes. Pieteikties uz dažādām apmācībām, kā arī norādīt sev vēlamos kursus, iespējams šeit: www.adre.se/gribumacities.

Aktuālā informācija par apmācībām pieejama mājaslapā www.digitalaiscentrs.lv, Digitālā centra sociālajos tīklos Facebook un Instagram (@vdcentrs), kā arī Ventspils Digitālajā centrā, Akmeņu ielā 3, rakstot uz e-pastu [email protected] vai zvanot pa tālruni 63607607.