Apraksts

Ja Tev ir vidējā vai augstākā izglītība un vēlme apgūt Tevi interesējošus vai profesionālajā darbībā nepieciešamus studiju kursus, Ventspils Augstskola piedāvā iespēju klausītāja statusā apmeklēt nodarbības gan pamatstudiju, gan maģistra studiju programmās, kārtot pārbaudījumus, iegūt novērtējumu un pēc kursu veiksmīgas apguves saņemt Ventspils Augstskolas izsniegtu sertifikātu par kredītpunktu apguvi.

Vēl vari paspēt apgūt šādus kursus:

1) Sabiedrības ilgtspēja un vides pārvaldība

2) Biznesa ētika un kultūra

Vairāk informācijas šeit:  https://www.venta.lv/muzizglitiba/epf-studiju-kursi

Pieteikšanās un papildu informācija - rakstot uz e-pastu [email protected]