Apraksts

2024.gada pavasarī Ventspils Augstskola sadarbībā ar LU Konfūcija institūtu piedāvā bez maksas apgūt šādus kursus:
1) Basic Chinese II - no 12.02.2024. pirmdienās klātienē no 18:00 līdz 19:30 (HSK2 līmenis);
2) Chinese Online - no 14.02.2024. trešdienās attālināti no 18:00 līdz 19:30 (HSK3/HSK4 līmenis);
3) Aspects of Chinese Culture - no 13.02.2024. otrdienās klātienē (laiks tiks precizēts).
Mācības nodrošina vieslektors Guo Menfran no Ķīnas angļu/ķīniešu valodā. Pieteikšanās mācībām: https://www.venta.lv/muzizglitiba/pieteiksanas
Informācija un atbildes uz jautājumiem, rakstot uz e-pasta adresi [email protected]