Apraksts

Izglītības programmas mērķis ir sniegt dalībniekiem nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai tie spētu patstāvīgi izstrādāt un pasniegt kursus Moodle e-mācību sistēmā – spētu veikt mācību satura izveidi un pārvaldību.

Mācības tiek organizētas Ventspils Tehnikuma mācību laboratorijā Saules ielā 15, Ventspilī.

Kursu ilgums: 12 h

Pasniedzējs: Alberts Kozlovs