Apraksts

Apraksts un studiju kursu saraksts https://www.venta.lv/muzizglitiba/klausitaji

Informācija un pieteikšanās: [email protected]

Kursu apjoms: 80 – 160 stundas (t.sk. 40% kontaktstundas)

Kursu izmaksas atkarīgas no apmeklēto kursu apjoma