Apraksts

Personalizēta Google konta izveide; darbs ar Google disku; darbs ar tiešsaistes dokumentiem; Google lietotnes viedierīcēs.

Norises laiks: 8., 11., 15., 18., 22., 25. februārī plkst. 16.00-17.30

Reģistrācija kursam: https://adre.se/kursipasvaldiba

*Kurss tikai Ventspils valstspilsētas pašvaldības struktūrvienībās strādājošiem darbiniekiem

**Ventspils domes administrācijas un pašvaldības iestāžu darbiniekiem bez maksas

Kursu apjoms: 12 h

Kursu pasniedzējs: Didzis Ābele