Apraksts

Profesionālās kompetences pilnveide par renesanses mūzikas attīstību Latvijā, par Burkarda Valdisa, Paula Bucēna, Mārtina Krūzija, Jākoba Lotīhija pirmajiem muzikālajiem materiāliem latviešu valodā.

Darba forma – vieslekcija, diskusijas

Kursu apjoms: 2 h

Kursu pasniedzējs: Ilze Šarkovska - Liepiņa