Apraksts

Profesionālās kompetences pilnveide par aktualitātēm  20. gadsimta mūzikā, stilu - modernisms un postmodernisms - analīze, nākotnes attīstības tendences un vīzijas.

Darba forma – vieslekcija, diskusijas.

Kursu apjoms: 3 h

Kursu pasniedzējs: Jānis Kudiņš