Apraksts

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide par skatuves kustības, ķermeņa plastikas nozīmi publiskajos priekšnesumos, par iespējām pilnveidot topošo mūziķu radošo un māksliniecisko potenciālu, individuālo kustību vārdnīcu, partnera un grupas izjūtu, neverbālu, fizisku komunikāciju, kustību improvizāciju, kas rosinātu iztēli un pašiniciatīvu gan radošajos uzdevumos, gan ikdienas komunikācijā.

Darba forma – meistarklase, paraugdemonstrējumi, diskusijas.

Kursu ilgums: 15 h

Kursu pasniedzējs: Katrīna Albuže