Apraksts

Profesionālās kompetences pilnveide par šī brīža aktualitātēm pasaules a cappella mūzikas rakstībā un jauna repertuāra radīšanas iespējām koriem un ansambļiem. Padziļinātas izpratnes veidošana par a cappella mūzikas aranžēšanu un jaunrades procesu veicināšanu.

Darba forma – vieslekcija, diskusijas.