Kursi

Pašlaik nav informācijas par nākamajiem kursiem, bet zemāk varat apskatīt iepriekš organizētos kursus un pieteikties jaunumu saņemšanai, ja vēlaties laikus uzzināt par nākamajiem kursiem.

Iepriekš organizētie kursi

Informācijas tehnoloģijas

02.06 - 30.06

Datorprasmes senioriem

Ventspils bibliotēkas Reģionālais mācību centrs bezmaksas piedāvā senioriem apgūt datora un viedtālruņa pamatlietošanas prasmes. Pieteikšanās pa tālruni 2660366 Norise 2 h  nedēļā Pasniedzēja: Ance Upeniece

Organizācija

Ventspils bibliotēka
Informācijas tehnoloģijas

01.06 - 01.07

“Zoom” programmas apmācības

Ventspils bibliotēkas Reģionālais mācību centrs piedāvā bezmaksas individuālās un grupu nodarbības Zoom platformas apguvei. Kursu mērķis: apgūt teorētiskās un praktiskās prasmes Zoom platformas lietošanā. Kursu ilgums: 2 h Pasniedzēja: Ance Upeniece

Organizācija

Ventspils bibliotēka
Pedagogu profesionālā pilnveide

17.05 - 17.05

Etnomuzikologa Zigurda Etes lekcija “Dzintars Kļaviņš kā personība mūzikas pedagoģijā un lībiešu kultūras saglabāšanā”

Trešdien, 17.maijā, plkst. 11.00 Ventspils Mūzikas bibliotēkā notiks etnomuzikologa Zigurda Etes lekcija  “Dzintars Kļaviņš kā personība mūzikas pedagoģijā un lībiešu kultūras saglabāšanā” Īpaši aicināti Dzintara Kļaviņa bijušie audzēkņi, lai pēc lekcijas padalītos ar stāstiem un fotogrāfijām par Ventspils kultūras dzīvi 20. gadsimta, 50. - 70. gados, kad viņš bija pedagogs un direktors Ventspils Mūzikas vidusskolā un kolektīvu vadītājs Ventspils Strādnieku klubā (Ventspils kultūras centrs).Dzintars Kļaviņš (1928 - 2007)  bija personība ar plašu interešu loku, viņa darbība atzinīgi novērtēta arī lībiešu kultūras popularizēšanas un saglabāšanas kontekstā.  Nozīmīgs bija viņa devums Ventspils kultūras dzīvē, 1955.gadā izveidojot Ventspils lībiešu un ventiņu dziesmu un deju ansambli. Lai nodrošinātu ansambli ar nepieciešamo repertuāru, Kļaviņš kopā ar domubiedriem un mūzikas vidusskolas audzēkņiem devās pie lībiešiem, kuri tajā laikā dzīvoja gan Ventspilī, gan Ziemeļkurzemes ciematos. Šajās tikšanās reizēs tiek nodibināts kontakts ar cilvēkiem, kuri vēl prata savu dzimto lībiešu valodu, prata lībiešu dziesmas izdziedāt un deju soļus izdejot. 1972. gadā Dzintaru Kļaviņu uzaicina strādāt par prorektoru Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā. Savu mīlestību pret lībiešiem viņš turpināja realizēt Rīgas lībiešu dziesmu ansamblī “Līvlist”.Lekcija ir pirmais Ventspils Mūzikas bibliotēkas pasākums ar mērķi apzināt Ventspils kultūras dzīves vēsturi, popularizēt Latvijas lībiskās saknes un lībiešu mantojumu latviešu valodā, atbalstot LU Lībiešu institūtu, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju  un Latvijas Nacionālo kultūras centru iniciatīvu, kas izsludināja  2023. gadu par Lībiešu mantojuma gadu. 

Organizācija

Ventspils bibliotēka
Informācijas tehnoloģijas

15.05 - 01.07

Pirmie soļi Canva lietošanā

Canva programmā iespējams izveidot plakātus, afišas, prezentācijas, kalendāru, materiālus sociālajiem tīkliem un daudz ko citu. Kursu ilgums: 1 nodarbība 2h Pasniedzēja: Ance Upeniece

Organizācija

Ventspils bibliotēka
Informācijas tehnoloģijas

25.11

Individuālās apmācības tehnoloģiju jautājumos

Ventspils bibliotēkas Reģionālais mācību centrs piedāvā bezmaksas individuālās un grupu apmācības tehnoloģiju jautājumos. Nodarbībās iespējams apgūt viedtālruņa vai datora pamatlietošanas prasmes. Individuālās apmācības notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pieteikšanās uz individuālo konsultāciju pa tālruni 26603666. Kursu ilgums: 1 h reizi nedēļā Pasniedzēja: Ance Upeniece

Organizācija

Ventspils bibliotēka
Informācijas tehnoloģijas

17.11

Datubāzes un e-pakalpojumi

Kursos pedagogi, skolu audzēkņi, studenti u.c. interesenti apgūst prasmi strādāt ar Ventspils bibliotēkas, LNB  abonētām datubāzēm (Elektroniskie kopkatalogi, EBSCO, BRITANICA, LETONIKA,  LURSOFT, Digitālā bibliotēka u.c. datubāzēm), apgūst e-Latvija u.c. e-pakalpojumus. Pieteikšanās pa tālruni 63623598 vai [email protected] Pasniedzēji: Nadežda Mazure, Aija Volka  

Organizācija

Ventspils bibliotēka