Kursi

Pašlaik nav informācijas par nākamajiem kursiem, bet zemāk varat apskatīt iepriekš organizētos kursus un pieteikties jaunumu saņemšanai, ja vēlaties laikus uzzināt par nākamajiem kursiem.

Iepriekš organizētie kursi

Pedagogu profesionālā pilnveide

09.02 - 16.03

JavaScript pamati programmēšanas mācību satura īstenošanai 7. un 8. klasē

Mācību kurss datorikas pedagogiem par programmēšanas valodu Java Script 7. un 8.klasei. Norises laiks: 9., 16., 23.februāris, 2., 9., 16.marts no plkst. 16.00 līdz plkst. 17.30 Reģistrācija kursam: pie skolas administrācijas *Kurss Ventspils valstspilsētas un Ventspils novada datorikas pedagogiem **Ventspils valstspilsētas pedagogiem bez maksas Kursu apjoms: 12 h Kursu pasniedzējs: Didzis Ābele

Pedagogu profesionālā pilnveide

08.02

A cappella mūzikas aranžēšana

Profesionālās kompetences pilnveide par šī brīža aktualitātēm pasaules a cappella mūzikas rakstībā un jauna repertuāra radīšanas iespējām koriem un ansambļiem. Padziļinātas izpratnes veidošana par a cappella mūzikas aranžēšanu un jaunrades procesu veicināšanu. Darba forma – vieslekcija, diskusijas.

Pedagogu profesionālā pilnveide

26.01

Moodle e-mācību vide

Izglītības programmas mērķis ir sniegt dalībniekiem nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai tie spētu patstāvīgi izstrādāt un pasniegt kursus Moodle e-mācību sistēmā – spētu veikt mācību satura izveidi un pārvaldību. Mācības tiek organizētas Ventspils Tehnikuma mācību laboratorijā Saules ielā 15, Ventspilī. Kursu ilgums: 12 h Pasniedzējs: Alberts Kozlovs

Organizācija

PIKC Ventspils Tehnikums