Kursi

Sev, mājai un ģimenei

02.07 - 23.07

Ģimeņu darbnīcas "Drošības eksperts"

Ventspils Digitālais centrs aicina ģimenes piedalīties izglītojošās tehnoloģiju darbnīcās “Drošības eksperts”   Ventspils Digitālais centrs aicina ģimenes ar pirmsskolas vecuma bērniem piedalīties radošās un izglītojošās aktivitātēs, kas šoreiz būs veltītas dažādiem drošības jautājumiem. Darbnīcās bērni ne tikai iegūs jaunas un vērtīgas zināšanas, bet arī satiks policistus, ugunsdzēsējus, kā arī Cūkmenu, kurš pastāstīs, kā mēs varam pasargāt dabu, nepiesārņojot mežu un šķirojot atkritumus. Tehnoloģiju darbnīcās aicināti piedalīties pirmsskolas vecuma bērni (4 – 6 gadi) kopā ar pieaugušo, kas var būt gan vecāki, gan vecvecāki, auklīte, vecākais brālis vai māsa. Darbnīcas norisināsies otrdienās, 2., 9., 16. un 23. jūlijā plkst. 11.00 – 12.40 Digitālās transformācijas centrā, Akmeņu ielā 5. Pieteikties darbnīcām iespējams, aizpildot anketu: www.adre.se/pieteiktiesdrosibaseksperts. Katra nodarbība tiks veltīta citai tēmai: 02.07. “Ceļu satiksmes drošība” kopā ar Valsts policiju; 09.07. “Ugunsdrošība” kopā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu; 16.07. “Drošība pie ūdens” kopā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu; 07. “Dabas aizsardzība” kopā ar Cūkmenu. Jaunu zināšanu apguve notiks radošā un aktīvā veidā, izmantojot planšetdatorus, robotiņus un dažādas spēles. Aktivitātes notiks gan iekštelpās, gan ārā, tāpēc darbnīcas apmeklētāji aicināti ģērbties ērtā un laikapstākļiem atbilstošā apģērbā. Uz katru darbnīcu jāpiesakās atsevišķi. Cena par nodarbību ir 5 EUR ģimenei. Papildu informācija Ventspils Digitālajā centrā, Akmeņu ielā 3, rakstot uz e-pastu [email protected] vai zvanot pa tālruni 63607607. Informējam, ka Ventspils Digitālā centra rīkoto pasākumu un apmācību laikā informācijas atklātības nodrošināšanai un ilustratīvi mākslinieciskiem mērķiem, publicitātei, mārketingam un intervijām, var tikt veikta fotografēšana, video vai audiovizuāla fiksācija. Fotoattēli un video var tikt izvietoti Ventspils Digitālā centra portālā www.digitalaiscentrs.lv, kā arī sociālajos tīklos Facebook, Instagram.

Informācijas tehnoloģijas

13.08

Pedagogu prasmju pilnveides diena “Digitāli – tas ir vienkārši!”

Pedagogu prasmju pilnveides diena “Digitāli – tas ir vienkārši!” Diena būs piepildīta ar praktiskām, izglītojošām un radošām aktivitātēm, sniedzot ieskatu tehnoloģiju un mākslīgā intelekta rīku daudzveidībā un iespējās. Izglītojošā un radošā diena pedagogiem notiks 13. augustā plkst. 10.00 - 18.00 Ventspils Digitālās transformācijas centrā un Ventspils zinātnes centrā VIZIUM. Plašāka informācija, dienas programma un pieteikšanās: www.adre.se/dienapedagogiem2024

Informācijas tehnoloģijas

15.08 - 16.08

Nometne datorikas pedagogiem “Izglītošanas iedvesma - praktiski padomi datorikas stundām!”

Nometne datorikas pedagogiem “Izglītošanas iedvesma - praktiski padomi datorikas stundām! Nometnē dažādās praktiskās darbnīcās un nodarbībās būs iespēja iegūt zināšanas, kas palīdzēs organizēt datorikas stundas un mācību procesu tā, lai pilnvērtīgāk sagatavotu skolēnus studijām un iespējamai karjerai IT jomā.  Nometne datorikas pedagogiem notiks 15. augustā plkst. 11.45 - 18.40 un 16. augustā 9.00 – 12.45 Ventspils Digitālās transformācijas centrā un Ventspils zinātnes centrā VIZIUM. Plašāka informācija, nometnes programma un pieteikšanās: www.adre.se/datorikasnometne

Iepriekš organizētie kursi

Informācijas tehnoloģijas

23.01 - 03.02

Mājaslapas veidošanas pamati 7. klasei SKOLA2030 programmas apguvei datorikā

Ventspils Digitālais centrs aicina pedagogus apgūt mājaslapas veidošanas pamatus tiešsaistē. Mācību programma: Ievads mājaslapu veidošanā un plānošanā: mājaslapas dizaina veidošana un plānošana, koncepta zīmēšana pirms kodēšanas; ievads HTML tagos (<div>, <h1>, <h2>, <p>, <img>, <a>) un to izmantošana lapas veidošanā; papildus tagu izmantošana sarakstu un tabulas veidošanā lapā (<ul>, <ol>, <li>, <table>,  <td>, <tr>). Ievads CSS, tās sintakse: id un klases izmantošana dokumenta noformēšanā; dažādu elementu noformēšana ar CSS palīdzību; CSS lapas pievienošana HTML dokumentam. Ievads JavaScript programmēšanas valodā, sintakse: mainīgo lielumu deklarēšana, izmantošana programmā; funkciju veidošana un izsaukšana; vienkāršu datu izvade dažādos veidos. Zīmēšana ar Java Script: koordinātu plakne JavaScript; izveido dažādas figūras ar JavaScript palīdzību; maina iestatījumus – krāsa, līnijas platums, līnijas krāsa; teksta ievade ar Java Script. Darbs ar datiem JavaScript valodā: datu ievades lauka veidošana, izmantojot <button> tagu un ievadīto datu izvade; izveido vienkāršu lapu ar ievades lauku datnes augšupielādei; augšupielādēto datņu rekvizītu un satura parādīšana mājaslapā. Apmācības norisināsies: 23., 26., 27., 30. janvārī un 2., 3. februārī plkst. 16.00-17.30. Apmācības notiks 12 akadēmiskās stundas.  Reģistrācija kursam šeit: www.adre.se/majaslapasveidosanaspamati.   Dalības maksa: 54 EUR

Informācijas tehnoloģijas

20.01 - 06.02

Bezmaksas rīki digitālā satura veidošanai

Ventspils Digitālais centrs aicina tiešsaistē apgūt bezmaksas rīkus digitālā satura veidošanai. Mācību programma: Darba uzdevums un metodoloģija. Iepazīšanās ar bezmaksas digitālo rīku pielietojumu dažādu vizuālu materiālu  un mācību uzdevumu izveidei: piemēri dažādiem informatīviem, vizuāliem, izzinošiem  materiāliem. Darbs ar tiešsaistes dizaina rīku PosterMyWall: gatavo veidņu izmantošana dizaina izveidē, pamata darba rīku pielietojuma iespējas. Darbs ar digitālās zīmēšanas lietotni Sketchpad: mācību materiālu izveide aktivitātēm dabas izzināšanai un pētniecībai brīvā dabā, lasītprasmes un rēķinātpratības uzdevumiem. Darbs ar programmu Video Editor video materiāla veidošanai. Programmas PowerPoint izmantošana mācību darbam ar interaktīvo tāfeli. Patstāvīgais darbs: Digitāla materiāla izveide, izmantojot kādu no mācību kursā apgūtajiem digitālajiem rīkiem  (pēc izvēles); Mācību materiāla apraksta sagatavošana pēc pasniedzējas dotā piemēra, iekļaujot: mācību tēmu; sasniedzamos rezultātus; uzdevumu aprakstu; vērtējumu tabulu. Patstāvīgi izveidotā mācību materiāla prezentācija un tā pielietošanas metodiskais pamatojums. Apmācības norisināsies: 20., 23., 27., un 30. janvārī plkst. 9.00 - 10.30. Apmācības notiks 10 akadēmiskās stundas.  Reģistrācija kursam šeit: www.adre.se/bezmaksasriki. Dalības maksa: 45 EUR

Valodas

12.01 - 25.05

Ķīniešu valoda iesācējiem

AIcinām pievienoties ķīniešu valodas iesācēju grupai, kas mācības uzsāka 2022. gada oktobrī. Nodarbības īsteno vieslektors no Ķīnas Xu Shen, tās notiks, sākot ar 12.janvāri, ceturtdienās no 18:00 - 19:30. Mācības tie piedāvātas bez maksas. Informācija un pieteikšanās, rakstot uz e-pastu [email protected]

Organizācija

Ventspils Augstskola
Informācijas tehnoloģijas

10.01 - 19.01

Vizuālo materiālu veidošana ar tiešsaistes rīku Canva.com

Ventspils Digitālais centrs aicina bez maksas apgūt tiešsaistes rīku Canva.com, kas norisināsies gan klātienē, gan attālināti. Mācību programma: Iepazīšanās ar Canva.com darba vidi: jauna dokumenta izveidošana; objektu transformēšana; elementu ievietošana; slaidu animācijas veidošana; darbs ar tekstu; materiālu lejupielāde, kopīgošana. Facebook dokumenta izveidošana: attēlu augšupielāde, apstrāde; animētu elementu ievietošana. Instagram dokumenta izveidošana: personalizētu elementu ievietošana; audio pievienošana. Interaktīvas prezentācijas izveidošana: gatava izkārtojuma ievietošana un pielāgošana; video filmēšana un ievietošana. Apmācības norisināsies 10., 12., 17., un 19. janvārī plkst. 15.00 - 16.30, nodarbībās iespējams piedalīties gan klātienē - jaunajā Digitālās transformācijas centrā, Akmeņu ielā 5, gan attālināti ar piekļuvi mācību video Moodle platformā, kuriem būs iespēja piekļūt jebkurā dalībniekam ērtā laikā. Apmācības notiks 8 akadēmiskās stundas.  Reģistrācija kursam šeit: www.adre.se/vizualimaterialicanva. Dalība: BEZ MAKSAS

Informācijas tehnoloģijas

27.12 - 05.01

Microsoft Word pamati

Ventspils Digitālais centrs aicina ikvienu interesentu pieteikties bezmaksas kursiem, kas norisināsies gan klātienē, gan attālināti, un apgūt programmas Microsoft Word lietošanas pamatus. Mācību programma: Iepazīšanās ar MS Word darba vidi: jauna dokumenta izveide, sagatavju izmantošana; galveno rīkjoslu apskats; ātrās rīkjoslas izveide, rīku pievienošana; dokumenta saglabāšana. Pamatdarbības ar tekstu: teksta kopēšana no ārējiem resursiem; teksta ielīmēšanas veidi; datora starpliktuves izmantošana ērtākai teksta kopēšanai. Teksta un rindkopu noformēšana: fonta noformēšana; teksta līdzināšana; sarakstu veidošana; nedrukājamās rakstzīmes; rindkopu noformēšanas iestatījumi un iespējas dokumentā. Dažādu objektu un grafisko elementu ievietošana un noformēšana dokumentā: attēlu ievietošana un noformēšana; tabulu veidošana un noformēšana; formu ievietošana un noformēšana. Lapas iekārtojuma maiņa – piemales, orientācija, lapas izmērs. Dokumenta veidnes izstrāde un saglabāšana. Patstāvīgi izveidots un noformēts dokuments pēc norādītajiem nosacījumiem. Apmācības norisināsies: 27., 28., 29. un 30. decembrī plkst. 10.30 - 12.00, nodarbībās iespējams piedalīties gan klātienē - jaunajā Digitālās transformācijas centrā, Akmeņu ielā 5, gan tiešsaistē Moodle platformā, kur pirms katras nodarbības tiks pievienota pieslēgšanās saite. Apmācības notiks 10 akadēmiskās stundas. Reģistrācija kursam šeit: www.adre.se/apgustiwordpamatus. Dalība: BEZ MAKSAS

Informācijas tehnoloģijas

19.12

Netipiskas formas dāvanu saiņošanas un uzlīmju darbnīca

Ventspils Digitālajā centrā norisināsies netipiskas formas dāvanu saiņošanas un uzlīmju veidošanas darbnīca! Ziemassvētku laiku īpašu padara ne tikai gaismiņas un piparkūku smarža, bet arī dāvanas, kuras krāšņos iesaiņojumos gozējas zem izpušķotās eglītes un nepacietīgi gaida, kad tās beidzot tiks atvērtas. Dāvanu saiņošana ļauj izpausties radoši un būt oriģināliem, taču dāvanas ir dažādas un dažkārt to forma padara dāvanu saiņošanu par īstu izaicinājumu! Ventspils digitālais centrs aicina ikvienu uz netipiskas formas dāvanu saiņošanas un uzlīmju veidošanas darbnīcu. Darbnīcā ikvienam būs iespēja uzzināt dažādus knifiņus, saiņojot netipiskas formas dāvanas un izgatavot skaistas uzlīmes, kuras likt uz dāvanām vai apsveikumu kartiņām. Mācību nolūkos saiņošanas papīrs un materiāli uzlīmju izgatavošanai tiks nodrošināti. Darbnīcas apmeklētāji aicināti ņemt līdzi arī savu netipiskās formas dāvanu un saiņošanas papīru.  Dāvanu saiņošanas darbnīca norisināsies: 19. decembrī plkst. 17:00 – 20:00, Akmeņu ielā 3, Ventspils. Dalības maksa: 18 EUR. Reģistrācija darbnīcai: www.adre.se/davanusainosana